ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

м. Київ, 2024 р.

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) визначає порядок здійснення обробки персональних даних, види персональних даних, мету використання персональних даних, взаємодію з третіми особами, умови доступу до персональних даних, заходи безпеки для захисту персональних даних, а також контактну інформацію щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, персональної інформації під час відвідування Користувачами веб-сайту «Український дерматоскопічний конгрес UDC» за посиланням https://derm-congress.com.ua/ (далі – Сайт).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністратор – Фізична особа-підприємець Орєхова Лариса Сергіївна, що є партнером Громадської спілки «Українська асоціація дерматоскопії, оптичної та цифрової діагностики шкіри» (далі – «УАДШ») та здійснює управління сайтом, який здійснює обробку персональних даних, визначає склад персональних даних, цілі та способи їх обробки.


Персональні дані – будь-яка інформація, щодо фізичній особі (суб'єкту персональних даних), що прямо або опосередковано дає можливість ідентифікувати фізичну особу.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Конфіденційність персональних даних – обов'язок не розповсюджувати персональні дані без проінформованої згоди суб'єкта персональних даних або у випадках, визначених законом.

Користувач – це фізична особа, яка здійснила вхід на сайт і прийняла умови цієї Політики конфіденційності незалежно від факту проходження процедур реєстрації та авторизації на Сайті.

Cookies – це інтернет-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої (комп’ютері, мобільному телефоні, планшеті) Користувача. Перш за все, вони містять назву вебсайту свого походження, свій унікальний номер і час зберігання на кінцевому пристрої. Файли cookie використовуються для надання Адміністратору статистичної інформації щодо відвідуваності Користувачів, активності Користувачів і способу використання Cайту. Вони дозволяють налаштовувати контент і послуги відповідно до вподобань Користувача.

IP-адреса – унікальна мережева адреса в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2.1. Користуючись функціоналом Сайту Користувач підтверджує свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту.

 2.3. Політика конфіденційності застосовується лише до веб-сайту «Український дерматоскопічний конгрес UDC» за посиланням https://derm-congress.com.ua/.


 2.4. Адміністрація не несе відповідальності за передачу персональних даних, а також за будь-яку потенційну шкоду завданим інтересам Користувача на сайтах третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями доступними на Сайті.

 2.5. Відповідальність за надання Адміністратору достовірних персональних даних несе Користувач. Адміністратор не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

 2.6. Надання недостовірних персональних даних може призвести до наслідків отримання неповних та/або неякісних послуг Користувачем. Усі негативні майнові та немайнові наслідки, що пов’язані із наданням недостовірних персональних даних, Користувач несе самостійно та у повному обсязі. Адміністратор позбавляється обов’язку компенсувати витрати Користувача у зв’язку із негативними наслідками, що виникли через надання недостовірних персональних даних Користувачем.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 3.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті та можуть включати у себе наступну інформацію:
 • прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail).
 3.2. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, що налаштовані на збір статистичних даних:
 • IP адреса;
 • інформація з Cookies;
 • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).
 3.3. Відключення Cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

 3.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення і вирішення технічних проблем та для контролю законності проведених фінансових платежів.


4. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 4.1. Персональні дані Адміністратор Сайту та УАДШ можуть використовувати в цілях:
   1) Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та/або укладення Договору про надання інформаційних послуг дистанційним способом, що розміщений на Сайті за посиланням https://derm-congress.com.ua/of.
   2) Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту на основі наданих персональних даних Користувачем.
   3)  Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи повідомлення, запити, обробка запитів і заявок Користувача, надання послуг.
   4)  Визначення місцезнаходження Користувача для запобігання шахрайству.
   5)  Створення облікового запису для здійснення придбань інформаційних послуг на Сайті.
   6)  Обробки і отримання платежів, підтвердження статусу платника податків або наявності податкових пільг, заперечення платежів, встановлення права на отримання кредитної лінії.
   7)  Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
   8)  Надання Користувачеві оновлень, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
   9)  Здійснення рекламної діяльності.
  10) Надання Користувачеві доступу на сайти та/або сервіси партнерів Сайту з метою отримання додаткових послуг.


5. ТЕРМІНІ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 5.1 Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

 5.2. Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

 5.3. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних на підставі особистої заяви, спрямованої Адміністрації сайту в письмовій формі.


6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 6.1. Адміністратор застосовує відповідні технічні та організаційні заходи, докладає всіх фізичних і технічних зусиль для захисту персональних даних від втрати, пошкодження, розголошення несанкціонованим особам, зміни чи неналежного використання.

 6.2. Персональні дані підлягають надійному зберіганню і нерозповсюдження. Адміністратор може надавати персональні дані третім особам лише у випадках, що передбачені національним законодавством та законом України «Про захист персональних даних».

 6.3. Усі повідомлення щодо захисту персональних даних реєструються та детально пояснюються та аналізуються відповідно до чинного законодавства.


7. ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану письмову вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;


8. СКАРГИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 8.1. Користувач має право подати письмову претензію (скаргу) на електронну адресу uasd-association@ukr.net Адміністратора, надавши якомога більше деталей порушення його прав.
Адміністратор буде проявляти повне сприяння та співпрацю з метою вирішення проблеми.

 8.2. У спорах між Користувачем та Адміністратором претензійний порядок є обов'язковим.

 8.3. З дня отримання претензії (скарги) Адміністратор протягом 30 календарних днів письмово повідомляє Користувача претензії про результати її розгляду.

 8.4. Якщо сторони не прийшли до взаємної згоди, спір передається на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.


9. ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

 9.1. Адміністратор має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача. Оновлення Політики конфіденційності вносяться шляхом зміни цього документа.

 9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.


10. РЕКВІЗІТИ АДМІНІСТРАТОРА:
ФОП «Орєхова Лариса Сергіївна»
Платник єдиного податку, 3 група
Код ЄДРПОУ: 2384606048
IBAN: UA403052990000026006036217916
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
+380674046324
Made on
Tilda